Du blir snart omdirigerad till ditt konto, var god dröj

Registreringsformulär

Kön *
Fyll i ditt födelsedatum och få en födelsedagspresent.

prenumerationer

Ja, jag vill ta emot info om event, erbjudanden, nyheter och annan kommersiell information som framgår av integritetspolicyn

Genom att skicka in din registrering (eller genom att klicka på knappen som heter ”SAMTYCKE OCH REGISTRERING”) godkänner du Användarvillkoren

Jag godkänner härmed behandlingen av mina personuppgifter av Rodamco Täby Centrum KB och Unibail Management S.A.S, som båda agerar som gemensamt personuppgiftsansvariga, i syfte att hantera och följa upp förhållandet med besökare enligt vad som framgår av Integritetspolicyn.

Jag är också medveten om att jag kan utöva mina rättigheter på det sätt som närmare framgår av Integritetspolicyn. Härutöver är jag medveten om att mina personuppgifter kan komma att överföras utanför EU i enlighet med vad som närmare framgår nedan. En fullständig lydelse av mitt samtycke visas efter att jag klickat på knappen ”Visa mer”. 

Jag bekräftar att tillhandahållandet av uppgifterna är frivilligt.

Jag ger mitt samtycke till behandlingen för den tid då jag använder Tjänsterna.

Jag samtycker till behandlingen av mina personuppgifter som inkluderas i detta formulär såväl som uppgifter som jag tillhandahåller eller som samlas in under min användning av Täby Centrums lojalitetskortsprogram och/eller tjänster som är tillgängliga via mobilappen, inklusive lokaliseringsuppgifter.

Jag samtycker vidare till följande:

•Att mina personuppgifter kan komma att kombineras med andra uppgifter som de personuppgiftsansvariga eller en av deras, i Integritetspolicyn nämnda, personuppgiftsbiträden, har samlat in från eller om mig;

•Att mina personuppgifter kan bli föremål för analys av mitt kundbeteende;

•Att mina personuppgifter kan överföras till eller behandlas av tredje part, inklusive men inte begränsat till, andra företag inom Unibail-Rodamco-koncernen, dess tjänsteleverantörer och varumärkespartners. Dessutom bekräftar jag att mina personuppgifter kan överföras utanför EU, såsom det vidare anges i Integritetspolicyn;

•Om jag laddar ner Applikationen från ovan nämnda köpcentrum har jag möjlighet att aktivera ytterligare tjänster i Appen (t.ex. Smart Park). Om jag aktiverar dessa tilläggstjänster förstår jag att ytterligare behandling av mina personuppgifter, enligt beskrivningen i Integritetspolicyn, kan ske. Jag kan avaktivera dessa ytterligare tjänster när som helst;

•Att geolokaliseringsdata kan samlas in när jag aktiverar geolokalisering och tillåter min enhet att utföra geolokalisering;

•Att mina personuppgifter kan användas för att analysera mitt användarbeteende.

Jag bekräftar härmed att jag är medveten om mina rättigheter att begära tillgång till och erhålla rättelse, radering eller överföring (s.k. dataportabilitet) av mina personuppgifter, rätten att begära begränsning av och/eller invändning mot behandlingen (inklusive profilering) samt rätten att återkalla mitt samtycke när som helst; jag är medveten om att ett återkallande av mitt samtycke inte påverkar giltigheten av någon behandling som gjorts baserat på grunden att jag tidigare givit mitt samtycke. Jag är vidare medveten om att jag har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten: Datainspektionen med adress: Box 8114, 104 20 Stockholm och e-post: datainspektionen@datainspektionen.se. Härutöver är jag medveten om att jag kan utöva mina rättigheter genom att i skriftlig form kontakta ovan nämnda personuppgiftsansvariga, t.ex. genom att skicka ett e-mail till tabycentrum@unibail-rodamco.com. Jag bekräftar att jag har läst och förstått Integritetspolicyn som innehåller ytterligare information om hur personuppgifterna behandlas samt Användarvillkoren av Rodamco Täby Centrum KB och Unibail Management S.A.S.

Visa mer
Visa mindre
* Obligatoriska fält