Information om COVID-19

Information om åtgärder med anledning av COVID-19

För oss på Täby Centrum är våra besökares och vår personals säkerhet och trygghet vår främsta prioritet - inte minst i tider som dessa! För att minska risken för smittspridning följer vi noga Folkhälsomyndighetens riktlinjer och anpassar vår verksamhet i linje med deras rekommendationer.

Vi på Täby Centrum vill ta vårt ansvar och vi har därför vidtagit en rad olika åtgärder som ett led i att fortsätta kunna välkomna våra kunder till en trygg miljö.

Kommunikation och information till våra besökare:

 • Vi ser till att löpande påminna våra kunder om att hålla avstånd, undvika köbildning och vara noga med handhygienen. Informationen om detta finns uppsatt runt om i centrum, bland annat genom dekaler på golvet, i rulltrappor och i andra allmänna utrymmen. Håll gärna utkik efter dessa skyltar under ditt besök.
 • Att det är viktigt att hålla avstånd kan vi inte påminna om för många gånger och anledningen till vi även delar information om detta genom våra nyhetsbrev, i våra sociala kanaler och på vår hemsida.

Åtgärder i centrumets allmänna utrymmen:

 • Som ett första steg har vi justerat våra städrutiner i centrum, vilket bland annat innebär att vi torkar av exponerade ytor ännu mer frekvent.
 • Vi har tillfälligt minskat antalet sittplatser runt om i centrum för att skapa naturliga avstånd mellan våra besökare.
 • I våra receptioner, och i anslutning till andra platser som innebär en nära kontakt mellan kund och personal, har vi satt upp skyddande plexiglas.
 • Vi har placerat ut alcogel-stationer runt om i centrum, som du som kund mer än gärna får använda med jämna mellanrum under ditt besök. Heja god handhygien!
 • För att skydda dig och dina barn har vi för tillfälligt stängt våra allmänna lekytor i centrum. Självklart ser vi fram emot att kunna öppna dessa igen så snart situationen tillåter.
 • Som ytterligare en säkerhetsåtgärd har vi för tillfället valt att ställa in eller senarelägga alla större event i centrum. Håll gärna utkik på vår hemsida där vi löpande lägger upp information om annat kul som händer!

Köer och kassasystem i våra butiker:

 • Vi vill minimera risken för köbildning och påminner därför våra kunder om att visa hänsyn och tänka på avståndet. Våra butiker och restauranger har märkt upp lämpligt avstånd, för att förenkla för dig som kund att veta var du kan stå. Dessa markeringar har satts upp på platser där det oftast kan samlas lite fler besökare vid en och samma tidpunkt såsom vid kassor, rulltrappor och hissar.
 • Vi ber alla våra besökare om att köa ensam, för att minska risken för trängsel och onödigt lång köbildning.
 • Vänligen var uppmärksam på avståndsmarkeringar vid t.ex. provrum och respektera varje butiks egna avståndsmarkeringar och rekommendationer. Tillsammans hjälps vi åt!

Våra restauranger och caféer:

 • Våra restauranger och caféer agerar i linje med Folkhälsomyndighetens riktlinjer och har vi vidtagit åtgärder för att undvika trängsel och köbildning.
 • För att nämna ett par exempel så har många av dem till exempel plockat bort sittplatser för att öka avståndet mellan sina gäster.
 • Via olika typer av skyltar och golvdekaler så vill vi gemensamt påminna om vikten av att hålla lämpligt avstånd.

Det här är bara ett par exempel på åtgärder som vi vidtagit, men om du vill veta mer eller har minsta lilla fundering så tveka inte att höra ifrån dig till oss genom att maila till info@tabycentrum.se, så ser vi till att återkoppla så snart vi kan.

Ta hand om dig själv och varandra och tack för att du fortsätter hålla avstånd vid ditt besök i Täby Centrum.