POPULÄRA Varumärken


Erbjudanden
Upptäck unika erbjudanden hos våra butiker och restauranger året runt.
Läs mer
Event
Unika erbjudanden för dig som lojalitetsmedlem vid våra event.
Läs mer
Service
Ta del av det lilla extra! 4 t gratis parkering, gratis wifi samt annan användbar service.
Läs mer
Personal shopper
Få en gratis personal shopper konsultation vid köp av minst 3000 kr.
Läs mer
Erbjudanden
Upptäck unika erbjudanden hos våra butiker och restauranger året runt.
Läs mer
Event
Unika erbjudanden för dig som lojalitetsmedlem vid våra event.
Läs mer
Service
Ta del av det lilla extra! 4 t gratis parkering, gratis wifi samt annan användbar service.
Läs mer
Personal shopper
Få en gratis personal shopper konsultation vid köp av minst 3000 kr.
Läs mer
Erbjudanden
Upptäck unika erbjudanden hos våra butiker och restauranger året runt.
Läs mer
Event
Unika erbjudanden för dig som lojalitetsmedlem vid våra event.
Läs mer
Service
Ta del av det lilla extra! 4 t gratis parkering, gratis wifi samt annan användbar service.
Läs mer
Personal shopper
Få en gratis personal shopper konsultation vid köp av minst 3000 kr.
Läs mer
Erbjudanden
Upptäck unika erbjudanden hos våra butiker och restauranger året runt.
Läs mer
Event
Unika erbjudanden för dig som lojalitetsmedlem vid våra event.
Läs mer
Service
Ta del av det lilla extra! 4 t gratis parkering, gratis wifi samt annan användbar service.
Läs mer
Personal shopper
Få en gratis personal shopper konsultation vid köp av minst 3000 kr.
Läs mer
Erbjudanden
Upptäck unika erbjudanden hos våra butiker och restauranger året runt.
Läs mer
Event
Unika erbjudanden för dig som lojalitetsmedlem vid våra event.
Läs mer
Service
Ta del av det lilla extra! 4 t gratis parkering, gratis wifi samt annan användbar service.
Läs mer
Personal shopper
Få en gratis personal shopper konsultation vid köp av minst 3000 kr.
Läs mer
Erbjudanden
Upptäck unika erbjudanden hos våra butiker och restauranger året runt.
Läs mer
Event
Unika erbjudanden för dig som lojalitetsmedlem vid våra event.
Läs mer
Service
Ta del av det lilla extra! 4 t gratis parkering, gratis wifi samt annan användbar service.
Läs mer

Erbjudanden

Med reservation för eventuella fel, att erbjudandet förändras samt att utvalda varor tar slut

HÅLLBARHET

Hållbarhetsarbete i Täby Centrum

MED MILJÖN I CENTRUM

I Täby Centrum arbetar vi aktivt med små och stora åtgärder som ska hjälpa oss att minska vår miljöpåverkan. Ett av våra viktigaste mål är att återvinna bland annat plast, papper, metall, glas och brännbart avfall. Till exempel skickar Täby Centrum 500 ton brännbart avfall till el- eller värmeverk varje år. Detta motsvarar ett års elförbrukning för 50 normalstora Täbyvillor.

Här kan du läsa mer om några av de åtgärder vi vidtar för att minska vår miljöpåverkan.


PLAST

Täby Centrum återvinner ca 5 000 kg plast varje år. För varje kilo plast som återvinns sparar vi en liter olja och två kilo CO2. Totalt sparar vi 5 000 liter olja och minskar CO2-utsläppen med 10 ton per år.

Hållbarhetsarbete

METALLFÖRPACKNINGAR

Metallförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst. Återvinning av stål, som används i exempelvis konservburkar, sparar 75 procent av energin jämfört med nyproduktion från järnmalm. 1 ton återvunnet stål ger minskade utsläpp på drygt 1 ton CO2. Täby Centrum återvinner ca 500 kg metall per år, vilket motsvarar ungefär 62 cyklar.

Hållbarhetsarbete

WELLPAPP

Ett ton wellpapp motsvarar ungefär 51 träd. Varje ton återvunnet wellpapp ger minskade utsläpp på 600 kg CO2. Täby Centrum återvinner 500 ton wellpapp varje år, vilket sparar 25 000 träd. Genom att återvinna wellpapp sparar Täby Centrum 300 ton CO2 per år, och även en ganska stor skog.

Hållbarhetsarbete

BRÄNNBART AVFALL

Täby Centrum skickar 500 ton brännbart avfall till el- eller värmeverk varje år. 500 ton avfall = 250 000 kWh elektricitet = ett års elförbrukning för 50 normalstora Täbyvillor.

Hållbarhetsarbete

GLAS

Återvunnet glas medför minskade utsläpp på omkring 0,6 ton koldioxid per ton som återvinns. Täby Centrum återvinner 25 ton glas per år, vilket motsvarar 15 ton CO2 per år. En annan sorts klirr i kassan.

Hållbarhetsarbete